Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na kolejny wykład

19 lutego 2021

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie on-line z Dorotą Janiszewską-Kubiak, dyrektorką Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, która opowie o działaniach tej instytucji na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa poza granicami kraju, w tym również na Kresach dawnej Rzeczypospolitej. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 lutego i rozpocznie się o godzinie 19.30.

Dorota Janiszewska-Jakubiak jest historykiem sztuki, absolwentką Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. jest naczelnikiem wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu. Od 18 grudnia 2017 r. sprawuje funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Internetowe spotkanie zatytułowane „Jak ratować polskie zabytki za granicą? Recepta Instytutu Polonika” odbędzie się na facebookowym profilu stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, który znaleźć można pod adresem facebook.com/stowarzyszenieglogowskaedukacjakresowa.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:41