Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Regulamin zwiedzania

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 12/2019REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE

 

I. DNI I GODZINY OTWARCIA

 1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie (zwane dalej „Muzeum”) jest otwarte dla zwiedzających od środy do niedzieli, w godzinach 10:00-17:00.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w podanych w pkt. 1 dniach i godzinach otwarcia. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.muzeum.glogow.pl oraz w recepcji Muzeum.
 3. Ze względu na czas zwiedzania ostatnie wejście na wystawy (z wieżą włącznie) następuje 30 minut przed zamknięciem.
 4. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w następujące dni świąteczne:
 1. Ze względu na warunki pogodowe wieża zamkowa otwarta jest dla zwiedzających

    od 01 kwietnia do 31 października.

II. OPŁATY I ZNIŻKI

 1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne w środy, czwartki, piątki i niedziele.
 2. W soboty zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.
 3. W Muzeum obowiązują następujące rodzaje biletów uprawniających

do zwiedzania:

- bilet normalny -   6,00 zł,

- bilet ulgowy -   2,50 zł,

- bilet wstępu na wybraną wystawę czasową -   2,00 zł,

- niedzielny bilet rodzinny (2 osoby dorosłe oraz 1-4 dzieci) - 14,00 zł.

 1.  Opłata za przewodnika muzealnego wynosi 10,00 zł ( do 30 osób).
 2.  Ze względu na czas zwiedzania bilety są sprzedawane najpóźniej 30 minut

przed zamknięciem Muzeum w danym dniu.

 1. Bilet lub inną formę potwierdzenia jego zakupu należy zachować do kontroli.
 2. Ulga w opłacie za zwiedzanie Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

         3. Zwolnienie z opłaty za zwiedzanie Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

         4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za zwiedzanie Muzeum są:

         5. Wstęp na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich, będącego siedzibą Muzeum, jest bezpłatny i możliwy w godzinach:

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupa zorganizowana ze względów bezpieczeństwa nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Większe grupy dzielone są na części.
 3. Grupy zorganizowane, liczące minimum 10 osób, na życzenie i za osobną opłatą
  (dział II pkt 4) oprowadza przewodnik muzealny.
 4. Na terenie Muzeum grupy zorganizowane może oprowadzać przewodnik muzealny lub inny, upoważniony przez Dyrektora Muzeum.
 5. W Muzeum obowiązuje rezerwacja - z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze - terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod numerem: (76) 834 10 81, wewn. 43.
 6. Podczas dokonywania rezerwacji terminu zwiedzania Muzeum należy podać nazwę i adres instytucji/organizacji, wielkość grupy, przybliżony wiek uczestników, dane kontaktowe rezerwującego i opiekuna grupy.
 7. W przypadku braku rezerwacji terminu zwiedzania grupa zorganizowana musi liczyć się z: niedostępnością przewodnika, oczekiwaniem na zwiedzanie lub niewpuszczeniem do Muzeum (w przypadku jego zamknięcia dla zwiedzających).
 8. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z zamówionego zwiedzania. Zaleca się dokonywania rezygnacji nie później niż 2 dni robocze przed terminem zwiedzania, osobiście lub telefonicznie pod numerem: (76) 834 10 81, wewn. 43.
 9. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania przez grupy zorganizowane, z powiadomieniem rezerwujących.
 10. Grupy zorganizowane na terenie Muzeum pozostają pod nadzorem swoich opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie podopiecznych.
 11. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
 12. Istnieje możliwość zwiedzania indywidualnego lub w grupach poniżej 10 osób z przewodnikiem za osobną opłatą (dział II pkt 4) w miarę dostępności przewodnika, pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji usługi.
 13. Dozwolone jest w Muzeum bezpłatne fotografowanie i filmowanie na użytek prywatny, z zachowaniem bezpieczeństwa zwiedzających i eksponatów. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie z użyciem dodatkowego oświetlenia (np. lampy błyskowej) i statywu.
 14. Fotografowanie i filmowanie w Muzeum dla celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Muzeum.
 15. Dozwolone jest wprowadzanie rowerów na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich, będącego siedzibą Muzeum.
 16. Na terenie Muzeum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla osób i mienia oraz utrudniających zwiedzanie.

W szczególności zwiedzającym zabrania się:  

      17. Zabrania się przebywania na terenie Muzeum:

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Muzeum wyposażone jest w instalację monitoringu.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 3. Pracownicy Muzeum upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Muzeum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z Muzeum bez zwrotu kosztów zakupionych biletów.
 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania zwiedzania, przy czym zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Zamku Książąt Głogowskich Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.glogow.pl oraz w recepcji Muzeum.Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-17
Data publikacji:2016-03-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Informatyk MAH
Liczba odwiedzin:7171