Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Gimnazjum

muzealnictwo

 1. Muzeum - jego rola i znaczenie, prowadzi A. Filipczak, M. Świderska
  Specyfika pracy muzealnej, rola i zadania muzeum; rodzaje i sposoby pozyskiwania, przechowywania, eksponowania i konserwacji zbiorów.

historia

 1. Dzieje zamku głogowskiego, prowadzi J. Dymytryszyn
  Historia zamku oraz jego właścicieli od czasów powstania w XIII w. do dziś. Zajęcia ilustrowane dawnymi widokami budowli.

 2. Dzieje Głogowa w epizodach, prowadzi R. Matysiak,
  Najważniejsze wydarzenia w historii miasta od okresu grodowego po współczesność.

 3. Głogowscy Żydzi, prowadzi R. Matysiak
  Omówienie historii gminy żydowskiej funkcjonującej od końca XIII do XX wieku.

 4. Zabytki głogowskie, prowadzi J. Dymytryszyn, R. Matysiak,
  Historia miasta i zabytków od okresu grodowego po czasy współczesne.

 5. Głogów w czasach pierwszych Piastów, prowadzi M. Świderska,
  Gród plemienny Dziadoszan. Powstanie grodu piastowskiego. Rola i znaczenie Głogowa w państwie pierwszych Piastów. Obrona Głogowa w 1109 roku.

 6. Głogów – miasto nad Odrą, prowadzi M. Świderska,
  O roli Odry w życiu Głogowa i jego mieszkańców na przestrzeni wieków, ukazanej poprzez wybrane zagadnienia.

 7. Napoleon w Głogowie, prowadzi J. Helwig
  Historia miasta w okresie wojen napoleońskich z uwzględnieniem pobytu cesarza Napoleona w naszym mieście.

 8. Skąd jesteśmy? Nowi Dolnoślązacy, prowadzi A. Wawryszewicz,
  „Wymiana” ludności na Dolnym Śląsku po 1945 r. Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”. Termin: od środy do piątku.

 9. Głogów 1945, prowadzi J. Helwig, J. Dymytryszyn, R. Matysiak
  Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”.

 10. Fotografia nie zawsze była cyfrowa. Fotograficzny portret w dawnym stylu, prowadzi M. Iżycki,
  Prezentacja historii fotografii od camera obscura po fotografię cyfrową. Wskazanie na to, że jest to wynalazek, który ma już ponad 170 lat i ciągle jest „modny”. Przedstawienie dawnych technik fotograficznych. Warsztat fotografa – portrecisty w drugiej połowie XIX i fotografie przez niego wykonywane (na przykładzie XIX – wiecznych carte de visite i cabinet portrait ze zbiorów MAH). Wprowadzenie i wyjaśnienie takich pojęć jak – negatyw, pozytyw, odbitka fotograficzna, obiektyw, przysłona, czas naświetlania.

 11. Bronisław Piłsudski – znany czy nieznany brat Marszałka, prowadzi A. Wawryszewicz
  Sylwetka antropologa, klimatologa i zesłańca syberyjskiego.

 12. Józef Wybicki, prowadzi J. Dymytryszyn
  Życie i działalność publiczna autora słów „Mazurka Dąbrowskiego”, jednego z czołowych działaczy królewskiego obozu reform (w latach 1776-1780), pisarza, uczestnika powstania kościuszkowskiego i współorganizatora Legionów Polskich we Włoszech.

 13. Sanitariuszki, kurierki, wywiadowczynie, żołnierki – zaangażowanie kobiet w odzyskanie niepodległości przez Polskię w 1918 roku, prowadzi R. Matysiak
  Kobiety w Legionach Piłsudskiego. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. Ochotnicza Liga Kobiet (OLK) i jej szlak bojowy. Biogramy wybranych kobiet.

numizmatyka

 1. O dawnych monetach, prowadzi K. Książek
  Co kryją znaki, napisy i wyobrażenia na monetach. Porównanie monet starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych. Zajęcia połączone z pokazem wybijania monet.

archeologia

 1. Z archeologią za pan brat, prowadzi M. Świderska
  Przedstawienie pracy archeologa oraz największych odkryć archeologicznych na świecie i w Głogowie.

 2. Krótka historia archeologii polskiej w latach 1918-2018, prowadzi M. Świderska
  Osiągnięcia i znaczące odkrycia w dwudziestoleciu międzywojennym, rozwój polskiej archeologii w PRL-u, polskie badania stanowisk archeologicznych za granicą, archeologia polska w III RP i nowe technologie.

sztuka

 1. Zobaczyć obraz – zrozumieć obraz, prowadzi E. Stolarska
  Analiza wybranych dzieł, prezentujących różne epoki, kierunki i style w sztuce światowej.

 2. Zapomniana sztuka kaligrafii, prowadzi E. Wyrwas
  Przedstawienie sztuki starannego i estetycznego pisania, która kształtuje charakter i cierpliwość. Warsztaty praktyczne: tworzenie inicjału oraz nauka starannego pisania.

etnologia

 1. Polskie Boże Narodzenie wczoraj i dziś, prowadzi A. Wawryszewicz
  Tradycje okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Termin: grudzień 2018 r.

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne
67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
Tel. (76)8341081, fax (76)8333038

e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl

 UWAGA!

Istnieje możliwość realizacji zajęć muzealnych na inny wybrany temat (na specjalne zlecenie placówki szkolnej, po wcześniejszym omówieniu warunków). Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza do korzystania z innych propozycji, m.in. wykładów otwartych, prezentacji, odczytów etc.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3915