Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów współpracuje z działami Muzeum w zakresie opieki nad zbiorami, ich ewidencją, inwentaryzacją oraz katalogowaniem. Pracownia realizuje prawno-formalny proces przyjmowania nowych obiektów do zbiorów oraz nadzoruje ich właściwe zaewidencjonowanie. Prowadzi również okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów.

Pracownia koordynuje i rejestruje zadania związane z ruchem zewnętrznym i wewnętrznym zbiorów muzealnych – wzajemnymi użyczeniami obiektów między Muzeum a innymi instytucjami muzealnymi i wystawienniczymi. Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów opracowuje i archiwizuje towarzyszące użyczeniom dokumenty.

Ponadto pracownia zajmuje się organizowaniem i udoskonalaniem form dokumentowania zbiorów, a także moderacją oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-25
Data publikacji:2015-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5554