Jesteś tutaj: Start / Zbiory / Udostępnianie

Udostępnianie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Użyczenia obiektów ze zbiorów muzealnych

Użyczenie muzealiów i pozostałych obiektów ze zbiorów muzealnych na potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa oraz na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Pisemne wnioski, zawierające pełną listę obiektów należy składać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty planowanego użyczenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy się liczyć z ryzykiem odmowy użyczenia.

Decyzja o użyczeniu bądź odmowa użyczenia obiektów ze zbiorów muzealnych jest uzależniona od terminu, w którym złożono wniosek, planów ekspozycyjnych muzeum, kolejności zgłoszeń otrzymywanych od innych instytucji, stanu zachowania zabytków objętych wnioskiem oraz warunków przechowywania, ekspozycji i zabezpieczenia w nowym miejscu.

W przypadku obiektów będących w depozycie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie dodatkowo wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela przedmiotów. Z wnioskiem o zezwolenie na ruch obiektów występuje Muzeum.

Szczegółowe warunki użyczenia obiektów określa umowa użyczenia.

KONTAKT – Główny inwentaryzator zbiorów

Wizerunki i/lub kopie obiektów ze zbiorów muzealnych

Muzeum udostępnia wizerunki obiektów wraz z prawami do ich publikacji, zarówno do celów komercyjnych jak i naukowych. Wnioski na udzielenie jednorazowego prawa do publikacji i/lub wykorzystania wizerunku obiektów ze zbiorów muzealnych powinno zostać złożone w formie pisemnej z podaniem:

- danych obiektu (numer inwentarzowy obiektu, nazwa/tytuł)

- opis publikacji (autor, tytuł i data) lub innego celu

- nakład wydawnictwa

- dane zamawiającego

- dane osoby upoważnionej do podpisania umowy licencyjnej

Szczegółowe warunki wykorzystania wizerunków określa umowa licencyjna.

KONTAKT – Główny inwentaryzator zbiorów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-17
Data publikacji:2016-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz
Liczba odwiedzin:4936