DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 2021 ONLINE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Muzealne wystawy

4 października 2021

Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic

„Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie” – taki tytuł nosi wystawa, którą od 7 listopada 2017 r. oglądać można w Muzeum Archeologiczno–Historycznym.

Wystawa prezentuje najciekawsze zabytki archeologiczne odkryte na przestrzeni ostatniego półwiecza. Ekspozycja jest niezwykłą wędrówką w czasie po Głogowie i Ziemi Głogowskiej. Zaczyna się w paleolicie i kończy na czasach nowożytnych. Na wystawę składa się blisko dwieście zabytków odkrytych przez muzealnych archeologów na terenie budowy głogowskiej Huty Miedzi, Ostrowa Tumskiego oraz historycznej dzielnicy Starego Miasta.

 

Obrona Głogowa w 1109 roku

Wystawa prezentuje jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach średniowiecznego Śląska i Polski - obronę Głogowa w 1109 r. Ukazuje również rolę i znaczenie grodu głogowskiego w państwie pierwszych Piastów. Centralnym punktem ekspozycji jest makieta przedstawiająca rekonstrukcję grodu głogowskiego podczas oblężenia.

Wystawa prezentuje również zabytki archeologiczne pochodzące z badań na terenie grodu głogowskiego, pochodzące z X-XII w. Są to eksponaty związane z życiem codziennym: broń, wyposażenie, elementy ubioru , naczynia i ozdoby.

 

Głogowianie 1945

Wystawa przybliża jeden z najbardziej dramatycznych okresów w historii miasta - proces wymiany narodowej i etnicznej tuż po II wojnie światowej. Poruszona została problematyka związana z opuszczaniem przez niemieckich autochtonów rodzinnych stron i oswajaniem miasta przez przybywających do Głogowa Polaków.

Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, prywatnych kolekcjonerów oraz zbiorów Muzeum Śląskiego w Goerlitz.

Ekspozycja została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje życie codzienne ludności niemieckiej przed wybuchem wojny, falę ucieczek przed zbliżającym się frontem, druga część ukazuje miasto podczas dwumiesięcznego okresu oblężenia, trzecia zaś przybliża Głogów po objęciu władzy przez komendanturę Armii Czerwonej oraz przyjazdy pierwszych osadników polskich. Wystawę Głogowianie 1945 wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Skarb z Głogowa

Skarb z Głogowa to ponad 20 tysięcy monet. Większość z nich pochodzi z XII wieku. Najstarsze monety wybite zostały natomiast w XI wieku. Numizmatyczny zbiór głogowskiego muzeum jest jednym z największych nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Wystawa prezentuje monety odnalezione w 1987 roku na terenie ogrodów działkowych „Wenecja”, na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie. Skarb składa się z ponad 20 tysięcy monet i jest uznawany za jeden z największych nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Na wystawie prezentowane są monety: denary i brakteaty oraz sztabki srebra. Większość numizmatów pochodzi z drugiej połowy XII w, najstarsze zaś pojedyncze monety wybite zostały pod koniec XI wieku. Interesujący jest fakt, że w skarbie odnaleziono nieznane dotąd typy monet. Wśród numizmatów pochodzących z Polski dominują monety księcia śląskiego, Bolesława I Wysokiego i księcia raciborsko-opolskiego, Mieszka I Plątonogiego.

Dziedzictwo dawnego Głogowa

Na wystawie zaprezentowane zostały najciekawsze wyniki badań archeologicznych, które prowadzone były na terenie miasta w latach 2015-2020. Składają się na nią liczne plansze z fotografiami oraz informacjami na temat prowadzonych badań. Nie brakuje również wielu niezwykle ciekawych zabytków. Pokazana została między innymi gotycka płaskorzeźba odkryta podczas badań prowadzonych na bulwarze Nadodrzańskim w pobliżu kościoła św. Stanisława. Wykonany z piaskowca element odsłonięto na przedłużeniu narożnikowej przypory południowo-zachodniej ściany świątyni. Prawdopodobnie był on wtórnie wykorzystany do budowy dostawionej od zewnątrz ściany.

Na uwagę zasługują również zabytki pozyskane podczas prac przeprowadzonych na ulicy Długiej. Są to przede wszystkim, pochodzące z późnego średniowiecza, przedmioty codziennego użytku: ceramiczne i szklane fragmenty naczyń, odpady obróbki kościanej oraz przedmioty metalowe. Na szczególną zaś uwagę zasługuje figurka ceramiczna, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, datowana na koniec XV wieku.

Wykłady i prezentacje

4 października 2021

Co mają ze sobą wspólnego floreny, cekiny i dukaty? Dawne talary i współczesne dolary

 

Wieża głogowskiego zamku

 

Fotografia - nauka i sztuka

 

Abstrakcja nie taka straszna jak ją malują

 

Totalna(?) abstrakcja. Malarstwo nieprzedstawiające ze zbiorów MAH

Muzeum utracone

4 października 2021

„Muzeum Utracone to multimedialny, kulturalny, a zarazem edukacyjny projekt, który wspiera działania w popularyzowaniu wiedzy o utraconych dziełach w Polsce. Projekt „przywraca pamięć” i pozwala na mentalne odzyskanie utraconego dziedzictwa narodowego. W Muzeum Utraconym nie można odnaleźć eksponatów, można za to zobaczyć archiwalia i fotografie dzieł, które zostały zaginione głównie podczas II wojny światowej – a to ponad 75% dóbr kultury – i umieszczone częściowo w Katalogu Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego…” – ze strony www.muzeumutracone.pl

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Muzeum Utracone 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-04
Data publikacji:2021-10-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:178