Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Kwerendy zbiorów muzealnych/zapytania

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie udziela szczegółowych informacji dotyczących posiadanych zbiorów.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy lub planujące przeprowadzenie poszukiwań informacji w zasobie muzealnym osobiście, proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z zaznaczeniem tematu, celu, zakresu badań i proponowanego terminu kwerendy (WZÓR). Wnioski można składać osobiście w siedzibie muzeum,  przesłać drogą listowną na adres placówki - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, lub drogą elektroniczną – skan wniosku z podpisem oferenta (muzeum@muzeum.glogow.pl).

Za przeprowadzenie kwerendy odpowiada wyznaczony przez Dyrektora Muzeum dział merytoryczny albo wskazany pracownik merytoryczny. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów nie bierze udziału w procesie kwerend.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 12:04przez:
Opublikowano:2016-02-17 14:45przez: Mateusz
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:13500

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.