Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wystawy czasowe

Sprawdź aktualne wystawy czasowe!

Historia głogowskiego zamku

Zapraszamy do zapoznania się z historią siedziby MAH

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny dawniej: Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie, powstał dzięki współdziałaniu Prezydenta Głogowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy dyrektora Leszka Lenarczyka. Gmina Miejska przekazała na ten cel budynek administracji dawnej Fabryki Maszyn Budowlanych, a dzięki funduszom ministerstwa, wykonano remont obiektu i zakupiono wyposażenie. Otwarcie Ośrodka przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało miejsce w 2010 roku. Nasza działalność realizowana jest przez trzy jednostki: Pracownię Archeologiczną, Pracownię Konserwatorską oraz Pracownię Numizmatyczną.

Pracownia Archeologiczna wydaje oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych
w depozyt, a następnie przyjmuje zabytki archeologiczne pochodzące z badań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatów głogowskiego i polkowickiego. Zajmuje się przechowywaniem zabytków w wysokim standardzie bezpieczeństwa – w odpowiednich warunkach technicznych, przeciwwłamaniowych
i przeciwpożarowych. Powierzchnia magazynowa wynosi blisko 800 m². Zabytki, które przekazywane są do Ośrodka zostają wcielone w system ewidencyjno-magazynowy, dzięki czemu w łatwy sposób można zlokalizować konkretne artefakty, które udostępniane są w celach naukowych i wystawienniczych. Każde pudełko oznaczone jest w odpowiedni sposób poprzez metryki i numery, a zabytki wewnątrz, zapakowane są
w różnego rodzaju materiały, w zależności od stopnia kruchości i surowca. Ważną częścią jest również inwentaryzacja zbiorów, ich opracowywanie i dokumentowanie. W zbiorach Pracowni Archeologicznej znajduje się obecnie ponad 100 tys. zabytków.

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu, corocznie od 2014 do 2019 r., realizował projekt polegający na przejmowaniu, zabezpieczeniu, konserwacji, inwentaryzacji i zapewnieniu właściwej opieki nad zabytkami archeologicznymi pochodzącymi
z dawnych badań konserwatorskich składowanych w byłym magazynie WOAK w Lubiążu. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pracownia Konserwatorska kontynuuje działalność powstałego w 1977 r. Działu Konserwacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i realizuje zadania związane z konserwacją muzealiów i depozytów, pochodzących ze zbiorów własnych, jak również zleconych przez inne muzea, instytucje oraz firmy archeologiczne. Pracownia Konserwatorska zajmuje się konserwacją zabytków archeologicznych, nierzadko wykonanych z różnych materiałów: metali i ich stopów, oraz zabytków z materii organicznej, czy tekstyliów.
W skład działań Pracowni wchodzą zabiegi konserwacji aktywnej oraz metody konserwacji zapobiegawczej. Dzięki stosowaniu nieagresywnych i odwracalnych metod konserwacji, dostosowanych do rodzaju materiału
i stanu zachowania zabytku, możliwe jest przedłużenie bytności zabytków oraz uczytelnienie informacji źródłowych
w nich zawartych. Do każdego zabytku wykonywana jest dokumentacja konserwatorska w formie karty konserwacji.

Ważnym elementem jest także wspomaganie konserwacji poprzez monitorowanie właściwego sposobu przechowywania obiektów po konserwacji w odpowiedniej temperaturze i wilgotności oraz w opakowaniach, które wpływają na długotrwałą ochronę zabytków.

Pracownia Numizmatyczna początkowo funkcjonowała jako Dział Numizmatyczny, który został założony w 2010 r. Powodem wyodrębnienia komórki organizacyjnej była potrzeba profesjonalnego opracowania ogromnych zbiorów numizmatycznych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Najważniejszymi celami było opracowanie i wyeksponowanie dwóch największych skarbów: liczącego ponad 22 000 monet skarbu średniowiecznego oraz liczącego 5600 monet skarbu nowożytnego. Oba odkryto na terenie miasta Głogowa. Oprócz nich, w zbiorach znajduje się osiem mniejszych skarbów z różnych okresów, od średniowiecza po
II wojnę światową oraz około 700 pojedynczych monet, banknotów i papierów wartościowych. Najważniejszym zadaniem była modernizacja wystawy poświęconej wyżej wymienionemu skarbowi średniowiecznemu, którą wykonano ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. Od 2011 do 2016 roku była wypożyczana do innych muzeów: m.in. Warszawy, Krakowa Wrocławia, a nawet za granicę, do Wilna i Debreczyna.

W 2015 roku Dział Numizmatyczny wraz ze zbiorami, przeniesiony został na teren Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego i został przekształcony w Pracownię Numizmatyczną. Dzięki pracy nad udostępnianiem
i opracowaniem zbiorów, sukcesywnie powstają artykuły i publikacje z zakresu numizmatyki, a w ramach inicjatywy Pracowni, wybijane są również monety pamiątkowe – kopie groszy głogowskich Zygmunta Jagiellończyka oraz brakteaty Bolesława III Krzywoustego.

 

 

 

 

 

 

Autor: Natalia Bartczak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-19 12:21przez: Natalia Bartczak
Opublikowano:2021-05-26 14:35przez: Informatyk MAH
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:8095

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.