Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Monitoring wizyjny

  

 

TEREN OBJĘTY
MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 76 835 88 01 lub adresem email: iodo@amt24.biz
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na postawie art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art.  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 1. Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni (± 2 dni).
 3. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
  i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-04-17 11:33przez:
Opublikowano:2019-04-17 00:00przez: Krzysztof Adamczak
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:8255

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.