Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wystawy muzealne on-line

Pamięć głogowskich kamieni

Na prezentowanej wystawie głównym bohaterem jest kamień. Ekspozycja  przedstawia zabytki sztuki kamieniarskiej odnalezione i ocalone podczas prac prowadzonych na Ziemi Głogowskiej.

Wytworzone przez stulecia swoiste kamienne dziedzictwo obejmuje elementy związane z głogowskimi świątyniami oraz architektoniczne detale odnalezione na Starym Mieście w Głogowie. Zaprezentowane zostały także między innymi płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza.

 

Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic

„Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie” – taki tytuł nosi wystawa, którą od 7 listopada 2017 r. oglądać można w Muzeum Archeologiczno–Historycznym.

Wystawa prezentuje najciekawsze zabytki archeologiczne odkryte na przestrzeni ostatniego półwiecza. Ekspozycja jest niezwykłą wędrówką w czasie po Głogowie i Ziemi Głogowskiej. Zaczyna się w paleolicie i kończy na czasach nowożytnych. Na wystawę składa się blisko dwieście zabytków odkrytych przez muzealnych archeologów na terenie budowy głogowskiej Huty Miedzi, Ostrowa Tumskiego oraz historycznej dzielnicy Starego Miasta.

 

Obrona Głogowa w 1109 roku

Wystawa prezentuje jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach średniowiecznego Śląska i Polski - obronę Głogowa w 1109 r. Ukazuje również rolę i znaczenie grodu głogowskiego w państwie pierwszych Piastów. Centralnym punktem ekspozycji jest makieta przedstawiająca rekonstrukcję grodu głogowskiego podczas oblężenia.

Wystawa prezentuje również zabytki archeologiczne pochodzące z badań na terenie grodu głogowskiego, pochodzące z X-XII w. Są to eksponaty związane z życiem codziennym: broń, wyposażenie, elementy ubioru , naczynia i ozdoby.

 

Głogowianie 1945

Wystawa przybliża jeden z najbardziej dramatycznych okresów w historii miasta - proces wymiany narodowej i etnicznej tuż po II wojnie światowej. Poruszona została problematyka związana z opuszczaniem przez niemieckich autochtonów rodzinnych stron i oswajaniem miasta przez przybywających do Głogowa Polaków.

Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, prywatnych kolekcjonerów oraz zbiorów Muzeum Śląskiego w Goerlitz.

Ekspozycja została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje życie codzienne ludności niemieckiej przed wybuchem wojny, falę ucieczek przed zbliżającym się frontem, druga część ukazuje miasto podczas dwumiesięcznego okresu oblężenia, trzecia zaś przybliża Głogów po objęciu władzy przez komendanturę Armii Czerwonej oraz przyjazdy pierwszych osadników polskich. Wystawę Głogowianie 1945 wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Skarb z Głogowa

Skarb z Głogowa to ponad 20 tysięcy monet. Większość z nich pochodzi z XII wieku. Najstarsze monety wybite zostały natomiast w XI wieku. Numizmatyczny zbiór głogowskiego muzeum jest jednym z największych nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Wystawa prezentuje monety odnalezione w 1987 roku na terenie ogrodów działkowych „Wenecja”, na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie. Skarb składa się z ponad 20 tysięcy monet i jest uznawany za jeden z największych nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Na wystawie prezentowane są monety: denary i brakteaty oraz sztabki srebra. Większość numizmatów pochodzi z drugiej połowy XII w, najstarsze zaś pojedyncze monety wybite zostały pod koniec XI wieku. Interesujący jest fakt, że w skarbie odnaleziono nieznane dotąd typy monet. Wśród numizmatów pochodzących z Polski dominują monety księcia śląskiego, Bolesława I Wysokiego i księcia raciborsko-opolskiego, Mieszka I Plątonogiego.

 

Nasze najnowsze

Na ekspozycję składają się obiekty, które trafiły do zbiorów placówki w latach 2018-2019. Wystawy „Nasze najnowsze” stały się już tradycją w MAH. Są one okazją nie tylko do pochwalenia się obiektami, o które wzbogaciły się muzealne zbiory, ale też do podziękowania tym, którzy się do tego przyczynili. Wiele bowiem eksponatów trafiło do muzeum za sprawą mieszkańców Głogowa, którzy postanowili przekazać swoje znaleziska, lub rodzinne pamiątki.

Wśród prezentowanych na wystawie obiektów na pewno na uwagę zasługuje srebrny krzyż zdobiony półszlachetnymi kamieniami, który przed laty wieńczył zapewne kościelną chorągiew w którejś z głogowskich świątyń. Krzyż przekazał do muzeum Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic. Eksponatów związanych z dawnym Głogowem jest na wystawie „Nasze najnowsze” dużo więcej.

Osobną grupę obiektów stanowią zabytki archeologiczne. Tu na uwagę zasługuje bransoleta łużycka, oraz zabytki, które trafiły do Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego z magazynów Wojewódzkiego Ośrodka Konserwatorsko-Archeologicznego, które znajdują się w Lubiążu.

 

Pomnik Dzieci Głogowskich Idea - Budowa - Trwanie. 1979-2019

W 2019 roku minęło 40 lat od odsłonięcia Pomnika Dzieci Głogowskich, będącego najbardziej charakterystycznym obiektem architektonicznym powojennego Głogowa. Od chwili odsłonięcia stał się miejscem organizowania różnych uroczystości miejskich i państwowych, a także wieców i spotkań. Pomnik został wzniesiony ze składek społecznych, a wśród darczyńców byli nie tylko mieszkańcy Głogowa, ale też wielu innych miast i wsi z całego kraju. Zaangażowanie społeczne pozwoliło na zrealizowanie projektu obejmującego nie tylko budowę monumentu ale również zagospodarowanie terenu wokół niego.

Wystawa prezentuje okoliczności powstania pomnika, wieloletni proces krystalizowania się ostatecznego projektu, poszczególne etapy jego budowy, a także zakres prac remontowych przeprowadzonych w 2009 roku. Ciekawym elementem ekspozycji są materiały ukazujące liczne uroczystości przy pomniku, w których brali udział mieszkańcy miasta w latach 1979-2019.

 

Dziedzictwo dawnego Głogowa

Na wystawie zaprezentowane zostały najciekawsze wyniki badań archeologicznych, które prowadzone były na terenie miasta w latach 2015-2020. Składają się na nią liczne plansze z fotografiami oraz informacjami na temat prowadzonych badań. Nie brakuje również wielu niezwykle ciekawych zabytków. Pokazana została między innymi gotycka płaskorzeźba odkryta podczas badań prowadzonych na bulwarze Nadodrzańskim w pobliżu kościoła św. Stanisława. Wykonany z piaskowca element odsłonięto na przedłużeniu narożnikowej przypory południowo-zachodniej ściany świątyni. Prawdopodobnie był on wtórnie wykorzystany do budowy dostawionej od zewnątrz ściany.

Na uwagę zasługują również zabytki pozyskane podczas prac przeprowadzonych na ulicy Długiej. Są to przede wszystkim, pochodzące z późnego średniowiecza, przedmioty codziennego użytku: ceramiczne i szklane fragmenty naczyń, odpady obróbki kościanej oraz przedmioty metalowe. Na szczególną zaś uwagę zasługuje figurka ceramiczna, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, datowana na koniec XV wieku.

Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuki

Głogowskie Muzeum proponuje zwiedzającym nowy cykl wystaw zatytułowany „Rodzinne historie sztuki”, w ramach którego prezentowane będą dzieła członków sławnych rodów artystycznych. Celem przedsięwzięcia ma być nie tylko pokazanie prac skoligaconych ze sobą twórców, ale też poszerzenie wiedzy o historii sztuki polskiej i rozbudzenie wrażliwości oraz otwartości na jej różne przejawy.

Nowy cykl otwiera wystawa zatytułowana „Jacek i Rafał Malczewscy”. O ile artystyczna twórczość starszego z nich, czyli Jacka Malczewskiego, czołowego reprezentanta okresu Młodej Polski, jest zapewne doskonale znana szerokiej publiczności, o tyle mniej znana jest działalność jego syna – Rafała, który należał już do pokolenia międzywojennego i związany był ze środowiskiem zakopiańskim.

Obaj artyści realizowali odmienne programy artystyczne. Czasy, w których żył Jacek Malczewski, wymagały od twórcy głębokiego zaangażowania w sprawy związane z utraconą niepodległością kraju i wprowadzenia w obrazy narracji historycznej bądź symboliczno-alegorycznych rozwiązań. Natomiast czasy Rafała Malczewskiego to Polska wolna i niepodległa, w której twórcy mogą się skupić na rozwiązywaniu w obrazie kwestii czysto malarskich, a więc na kolorze, rytmie, kompozycji czy też przestrzeni, bez wprowadzania do niego wątków epickich.

Prace Jacka i Rafała Malczewskich pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wystawę „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuki” honorowym patronatem objął prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Wystawa o Drodze

Motywem przewodnim Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 była „Droga”. Muzeum Archeologiczno-Historyczne przygotowało wystawę prezentującą motyw drogi obecny w różnych aspektach w pracach współczesnych artystów.

Na ekspozycję złożyły się prace ze zbiorów sztuki głogowskiego muzeum. Wspólnym elementem dla nich była właśnie droga. Nie tylko ukazana dosłownie, ale też metaforycznie. Jak uznali bowiem kuratorzy przedsięwzięcia, droga to nie tylko ścieżka, trakt, czy też ulica, lecz również wędrówka, zarówno do realnych czy też wyimaginowanych krain, jak i wędrówka przez życie.

 

Po wybraniu danego tematu prosimy o zgłoszenie nam telefonicznie 76/ 834-10-81 wew. 43 (Pracownia Edukacji w Muzeum) lub e-mailem agnieszka.filipczak@muzeum.glogow.pl, anna.wawryszewicz@muzeum.glogow.pl, jaka szkoła, klasa, opiekun oraz ilość uczniów brała udział w zajęciach. Ta informacja jest nam potrzebna do naszych statystyk muzealnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-15 09:24przez:
Opublikowano:2021-01-15 14:41przez: Maciej Iżycki
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:5529

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.