Kwerendy zbiorów muzealnych/zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie udziela szczegółowych informacji dotyczących posiadanych zbiorów.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy lub pragnące przeprowadzić poszukiwanie informacji w zasobie muzealnym osobiście prosimy o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z zaznaczeniem tematu, celu, zakresu badań i proponowanego terminu kwerendy (WZÓR). Wnioski można składać osobiście w siedzibie Muzeum,  przesłać drogą listowną na adres placówki (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów) lub drogą elektroniczną – skanu z podpisem oferenta (muzeum@muzeum.glogow.pl).

Za przeprowadzenie kwerendy odpowiada wyznaczony przez Dyrektora muzeum dział merytoryczny albo wskazany pracownik merytoryczny. Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów nie bierze udziału w procesie kwerend.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-17
Data publikacji:2016-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz
Liczba odwiedzin:5485