Jesteś tutaj: Start / O nas / Muzeum dzisiaj

Muzeum dzisiaj

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, to samorządowa instytucja kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Głogów, muzeum to jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, pod nr 97.

Obecny Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie został przyjęty w 2009 r. – Załącznik do uchwały nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 207, Poz. 3746].

Wśród „Celów i zadań Muzeum”, w/w statut wymienia m.in.:

- „gromadzenie zbiorów i zabytków z zakresu archeologii, numizmatyki, historii i sztuki z terenu Dolnego Śląska i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego”

- „katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów”

-  „przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób  dostępny do celów naukowych”

- „zabezpieczenie i konserwację zbiorów”

-„urządzanie wystaw stałych i czasowych”

- „organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych”

- „popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę”

- „udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych”

Siedziba Muzeum:

Zamek Książąt Głogowskich, ul .Brama Brzostowska 1, Głogów, woj. dolnośląskie

Oddział Muzeum:

Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, ul. Portowa 1, Głogów, woj. dolnośląskie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6658