Jesteś tutaj: Start / Edukacja / Szkoły średnie

Szkoły średnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

muzealnictwo

 1. Muzeum - jego rola i znaczenie, prowadzi A. Filipczak, M. Świderska
  Rozwijanie zainteresowania młodzieży specyfiką pracy muzealnej. Rola i zadania muzeum oraz sposoby pozyskiwania, przechowywania, eksponowania i konserwacji zbiorów.

 

historia

 1. Dzieje zamku głogowskiego, prowadzi J. Dymytryszyn
  Historia zamku oraz jego właścicieli od czasów powstania w XIII w. do dziś. Zajęcia ilustrowane dawnymi widokami budowli.

 2. Głogów – miasto nad Odrą, prowadzi M. Świderska,
  O roli Odry w życiu Głogowa i jego mieszkańców na przestrzeni wieków, ukazanej poprzez wybrane zagadnienia.

 3. Gmina żydowska w Głogowie, prowadzi R. Matysiak
  Omówienie historii gminy żydowskiej funkcjonującej od końca XIII do XX wieku.

 4. Nowi Dolnoślązacy, prowadzi A. Wawryszewicz,
  „Wymiana” ludności na Dolnym Śląsku po 1945 r. Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”. Termin: od środy do piątku.

 5. Głogów 1945, prowadzi J. Helwig, J. Dymytryszyn, R. Matysiak
  Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”.

 6. Fotografia nie zawsze była cyfrowa. Fotograficzny portret w dawnym stylu, prowadzi M. Iżycki,
  Prezentacja historii fotografii od camera obscura po fotografię cyfrową. Wskazanie na to, że jest to wynalazek, który ma już ponad 170 lat i ciągle jest „modny”. Przedstawienie dawnych technik fotograficznych. Warsztat fotografa – portrecisty w drugiej połowie XIX i fotografie przez niego wykonywane (na przykładzie XIX – wiecznych carte de visite i cabinet portrait ze zbiorów MAH). Wprowadzenie i wyjaśnienie takich pojęć jak – negatyw, pozytyw, odbitka fotograficzna, obiektyw, przysłona, czas naświetlania.

 7. Bronisław Piłsudski – znany czy nieznany brat Marszałka, prowadzi A. Wawryszewicz
  Sylwetka antropologa, klimatologa i zesłańca syberyjskiego

 8. Od runa po suknię, czyli jak powstawały ubrania, prowadzi P. Włodarczyk
  Zapoznanie z przedmiotami służącymi do przędzenia i tkactwa, zmieniającymi się na przestrzeni wieków - od surowego runa, przez czesankę, przędzenie na wrzecionie i kołowrotku, po opis rodzajów warsztatów tkackich i zachodzących w nich zmian. Zaprezentowanie sposobów tkania na bardku i tabliczkach, przykłady tkanin. Poznanie takich pojęć jak: osnowa, wątek, przędza itp. Warsztaty: stworzenie małej tkaniny - zakładki. Czas trwania zajęć 1,5 godziny.

 9. Fotografia - sztuka czy dokument? , prowadzi M. Iżycki
  Fotograficzne zbiory głogowskiego Muzeum. Rola fotografii od jej zarania do czasów współczesnych. Fotografia jako dzieło sztuki i dokument.

 

numizmatyka

 1. Skarb z Głogowa i mennictwo średniowieczne, prowadzi K. Książek
  Historia skarbu głogowskiego, odkrytego w 1987 roku, na tle mennictwa średniowiecznego.

archeologia

 1. Największe odkrycia archeologiczne: świat, Polska, Głogów, prowadzi M. Świderska
  Prezentacja największych odkryć archeologicznych w skali świata, Polski i Głogowa oraz ich znaczenia naukowego i artystycznego dla ludzkości.

  Walka o ogień , prowadzi M. Świderska
  Rzecz o „udomowieniu” przez człowieka ognia oraz o ogromnej roli ognia w postępie cywilizacyjnym i wszechstronnym rozwoju społeczeństw pradziejowych (na podstawie wieloletnich badań i odkryć archeologicznych).

sztuka

 1. Analiza dzieła sztuki, prowadzi E. Stolarska
  Przegląd dzieł prezentujących różne epoki, kierunki i style w sztuce światowej.

 2. Sztuka dawna, sztuka współczesna, prowadzi E. Stolarska, E. Wyrwas, M. Iżycki
  Lekcja na wybranych wystawach czasowych.

 3. Madonna głogowska Łukasza Cranacha i „Święty Hieronim pokutujący” na tle malarstwa europejskiego XVI wieku, prowadzi E. Stolarska

 

etnologia

 1. Polska Wielkanoc wczoraj i dziś, prowadzi A. Wawryszewicz
  Prezentacja polskich i regionalnych zwyczajów okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy. Zajęcia połączone z działaniami plastycznymi. Lekcja prowadzona przez czas Wielkiego Postu do przerwy świątecznej.

   

konserwacja muzealna

 1. Obraz z przedstawieniem św. Hieronima pod lupą konserwatora, prowadzi W. Korycka
  Wykład popularnonaukowy o konserwacji dzieł sztuki na przykładzie obrazu pt. „Św. Hieronim pokutujący”.
  Zajęcia będą się składać z dwóch etapów, w pierwszym uczniowie wysłuchają wykładu z technik i technologii malarstwa dawnego oraz metod konserwacji obrazów na podobraziu drewnianym na przykładzie obrazu z przedstawieniem św. Hieronima, w drugim odbędzie się omówienie najważniejszych zagadnień z wykładu w sali z ekspozycją obrazu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne
67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
Tel. (76)8341081, fax (76)8333038

e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl

 • Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. 
  Nasza oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych: przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów wyższych uczelni.
 • Na zajęciach muzealnych wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem eksponatów muzealnych, materiałów źródłowych oraz prezentacji multimedialnych. 
 • Lekcja trwa od 30 do 90 minut, a liczebność grupy biorącej w niej udział nie powinna przekraczać 30 osób. 
 • Udział w lekcjach jest odpłatny (z wyjątkiem zajęć z muzealnictwa) i wynosi 2,00 zł od ucznia; dla opiekunów grup wstęp bezpłatny. 
 • Opłata za lekcję połączoną ze zwiedzaniem wystaw w Zamku Książąt Głogowskich wynosi 3,00 zł od osoby; dla opiekunów grup wstęp bezpłatny. 
 • Zwiedzanie Muzeum Archeologiczno-Historycznego: 2,50 zł za bilet ulgowy. Na terenie Muzeum grupę oprowadza przewodnik muzealny. Opłata za przewodnika: 10,00 zł od grupy.
 • Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 i wymagają rezerwacji.
 • Rezerwacji należy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: (76)8341081, wew. 43 (Pracownia Edukacji w Muzeum).

 UWAGA!

Istnieje możliwość realizacji zajęć muzealnych na inny wybrany temat (na specjalne zlecenie placówki szkolnej, po wcześniejszym omówieniu warunków). Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza do korzystania z innych propozycji, m.in. wykładów otwartych, prezentacji, odczytów etc.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7183